Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin

Banner Halloween ngoai ngu 1
Banner Halloween ngoai ngu 2
Banner Halloween ngoai ngu 3
TRÌNH ĐỘ
CHÍNH SÁCH
THỜI LƯỢNG
ĐÁNH GIÁ
Thành thạo Bootstrap qua 10 website và kiếm tiền từ công việc Freelancer
-62%
LỘ TRÌNH
4.8 (40)

Thành thạo Bootstrap qua 10 website và kiếm tiền từ công việc Freelancer

Thành thạo Bootstrap qua 10 website và kiếm tiền từ công việc Freelancer Nguyễn Đức Việt
Special Price 229.000 ₫ Regular Price 599.000 ₫
Xây dựng Single-Page Web App với AngularJS Routing
-62%
LỘ TRÌNH
MỚI

Xây dựng Single-Page Web App với AngularJS Routing

Xây dựng Single-Page Web App với AngularJS Routing Phan Văn Luân
Special Price 229.000 ₫ Regular Price 599.000 ₫
Làm trang web của riêng bạn với HTML, CSS & Javascript
-62%
LỘ TRÌNH
MỚI

Làm trang web của riêng bạn với HTML, CSS & Javascript

Làm trang web của riêng bạn với HTML, CSS & Javascript Đặng Minh Tuấn
Special Price 229.000 ₫ Regular Price 599.000 ₫
Học thiết kế Website động với ASP.NET WebForm và SQL Server
-65%
LỘ TRÌNH
4.2 (13)

Học thiết kế Website động với ASP.NET WebForm và SQL Server

Học thiết kế Website động với ASP.NET WebForm và SQL Server Trương Minh Tuấn
Special Price 229.000 ₫ Regular Price 649.000 ₫
Trọn bộ kiến thức về AngularJS trong 6 giờ
-75%
LỘ TRÌNH
MỚI

Trọn bộ kiến thức về AngularJS trong 6 giờ

Trọn bộ kiến thức về AngularJS trong 6 giờ Nhữ Bảo Vũ
Special Price 229.000 ₫ Regular Price 899.000 ₫
Tự học lập trình website chỉ trong 6 tuần
-62%
LỘ TRÌNH
4.3 (29)

Tự học lập trình website chỉ trong 6 tuần

Tự học lập trình website chỉ trong 6 tuần Phạm Quang Vinh
Special Price 229.000 ₫ Regular Price 599.000 ₫
Lập trình ứng dụng di động -  Tự học và xây dựng 10 ứng dụng IOS với SWIFT
-55%
LỘ TRÌNH
3.6 (12)

Lập trình ứng dụng di động - Tự học và xây dựng 10 ứng dụng IOS với SWIFT

Lập trình ứng dụng di động -  Tự học và xây dựng 10 ứng dụng IOS với SWIFT Phạm Thanh Chí
Special Price 229.000 ₫ Regular Price 499.000 ₫
Tìm kiếm và khai thác thông tin hiệu quả trên internet
-68%
LỘ TRÌNH
MỚI

Tìm kiếm và khai thác thông tin hiệu quả trên internet

Tìm kiếm và khai thác thông tin hiệu quả trên internet Đỗ Thanh Tùng
Special Price 229.000 ₫ Regular Price 699.000 ₫
Nhập môn ngôn ngữ lập trình Javascript
-62%
LỘ TRÌNH
MỚI

Nhập môn ngôn ngữ lập trình Javascript

Nhập môn ngôn ngữ lập trình Javascript Phan Văn Luân
Special Price 229.000 ₫ Regular Price 599.000 ₫
Thiết kế Web với Photoshop và cách kiếm tiền từ công việc Freelance
-68%
LỘ TRÌNH
4.5 (22)

Thiết kế Web với Photoshop và cách kiếm tiền từ công việc Freelance

Thiết kế Web với Photoshop và cách kiếm tiền từ công việc Freelance Nguyễn Đức Việt
Special Price 229.000 ₫ Regular Price 699.000 ₫
Thiết kế Website siêu tốc trong 30 phút bằng các công cụ
-55%
LỘ TRÌNH
4.2 (26)

Thiết kế Website siêu tốc trong 30 phút bằng các công cụ

Thiết kế Website siêu tốc trong 30 phút bằng các công cụ Đặng Ngọc Bình
Special Price 229.000 ₫ Regular Price 499.000 ₫
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
-59%
LỘ TRÌNH
4.1 (11)

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật Topica Uni
Special Price 229.000 ₫ Regular Price 549.000 ₫
Phân tích thiết kế hệ thống
-59%
LỘ TRÌNH
MỚI

Phân tích thiết kế hệ thống

Phân tích thiết kế hệ thống Thạc Bình Cường
Special Price 229.000 ₫ Regular Price 549.000 ₫
Tìm hiểu về dự án mã nguồn mở
-43%
LỘ TRÌNH
MỚI

Tìm hiểu về dự án mã nguồn mở

Tìm hiểu về dự án mã nguồn mở Topica Uni
Special Price 229.000 ₫ Regular Price 399.000 ₫
TV and smartphones
LỘ TRÌNH
MỚI

TV and smartphones

TV and smartphones TOPICA Native
Miễn phí