Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin

Banner ngoai ngu 1
Banner ngoai ngu 2
Banner  ngoai ngu 3
TRÌNH ĐỘ
CHÍNH SÁCH
THỜI LƯỢNG
ĐÁNH GIÁ
Kỹ thuật quản trị an ninh mạng Cisco CCNA Security
-62%
LỘ TRÌNH
MỚI

Kỹ thuật quản trị an ninh mạng Cisco CCNA Security

Kỹ thuật quản trị an ninh mạng Cisco CCNA Security Nguyễn Khánh Tùng
Special Price 309.000 ₫ Regular Price 799.000 ₫
Tìm kiếm và khai thác thông tin hiệu quả trên internet
-58%
LỘ TRÌNH
MỚI

Tìm kiếm và khai thác thông tin hiệu quả trên internet

Tìm kiếm và khai thác thông tin hiệu quả trên internet Đỗ Thanh Tùng
Special Price 299.000 ₫ Regular Price 699.000 ₫
Trọn bộ kiến thức về VBA Excel
-51%
LỘ TRÌNH
MỚI

Trọn bộ kiến thức về VBA Excel

Trọn bộ kiến thức về VBA Excel Đinh Hồng Lĩnh
Special Price 299.000 ₫ Regular Price 599.000 ₫
Học lập trình React js và Redux qua bài tập thực hành
-58%
LỘ TRÌNH
4.2 (11)

Học lập trình React js và Redux qua bài tập thực hành

Học lập trình React js và Redux qua bài tập thực hành Nguyễn Đức Việt
Special Price 299.000 ₫ Regular Price 699.000 ₫
Nhập môn ngôn ngữ lập trình Javascript
-51%
LỘ TRÌNH
MỚI

Nhập môn ngôn ngữ lập trình Javascript

Nhập môn ngôn ngữ lập trình Javascript Phan Văn Luân
Special Price 299.000 ₫ Regular Price 599.000 ₫
Quản trị Linux siêu tốc
-58%
LỘ TRÌNH
MỚI

Quản trị Linux siêu tốc

Quản trị Linux siêu tốc Trần Ngọc Sơn
Special Price 299.000 ₫ Regular Price 699.000 ₫
Làm chủ Python trong 4 tuần (Phần 2)
-51%
LỘ TRÌNH
MỚI

Làm chủ Python trong 4 tuần (Phần 2)

Làm chủ Python trong 4 tuần (Phần 2) Trần Duy Thanh
Special Price 299.000 ₫ Regular Price 599.000 ₫
Phân tích thiết kế hệ thống
-46%
LỘ TRÌNH
MỚI

Phân tích thiết kế hệ thống

Phân tích thiết kế hệ thống Thạc Bình Cường
Special Price 299.000 ₫ Regular Price 549.000 ₫
Lập trình Backend cơ bản với Node JS & MongoDB, Mongoose, PostgreSQL
-58%
LỘ TRÌNH
MỚI

Lập trình Backend cơ bản với Node JS & MongoDB, Mongoose, PostgreSQL

Lập trình Backend cơ bản với Node JS & MongoDB, Mongoose, PostgreSQL Nguyễn Đức Việt
Special Price 299.000 ₫ Regular Price 699.000 ₫
Học phân tích và thiết kế cơ sở dữ liệu với ngôn ngữ SQL
-58%
LỘ TRÌNH
MỚI

Học phân tích và thiết kế cơ sở dữ liệu với ngôn ngữ SQL

Học phân tích và thiết kế cơ sở dữ liệu với ngôn ngữ SQL Nguyễn Đức Việt
Special Price 299.000 ₫ Regular Price 699.000 ₫
Từng bước xây dựng ứng dụng website với asp.net mvc
-58%
LỘ TRÌNH
MỚI

Từng bước xây dựng ứng dụng website với asp.net mvc

Từng bước xây dựng ứng dụng website với asp.net mvc Trương Minh Tuấn
Special Price 299.000 ₫ Regular Price 699.000 ₫
Xây dựng Website Responsive và kiếm tiền với HTML5, CSS3
-62%
LỘ TRÌNH
MỚI

Xây dựng Website Responsive và kiếm tiền với HTML5, CSS3

Xây dựng Website Responsive và kiếm tiền với HTML5, CSS3 Bùi Quang Trung
Special Price 309.000 ₫ Regular Price 799.000 ₫
Thiết kế web thương mại điện tử hoàn chỉnh với bootstrap 4 và woocommerce
-58%
LỘ TRÌNH
MỚI

Thiết kế web thương mại điện tử hoàn chỉnh với bootstrap 4 và woocommerce

Thiết kế web thương mại điện tử hoàn chỉnh với bootstrap 4 và woocommerce Nguyễn Đức Việt
Special Price 299.000 ₫ Regular Price 699.000 ₫
Docker cơ bản
-15%
LỘ TRÌNH
MỚI

Docker cơ bản

Docker cơ bản Trần Anh Đức
Special Price 299.000 ₫ Regular Price 349.000 ₫
Chuyên gia mạng quốc tế CCNA Routing and Switching (phần mở rộng)
-51%
LỘ TRÌNH
MỚI

Chuyên gia mạng quốc tế CCNA Routing and Switching (phần mở rộng)

Chuyên gia mạng quốc tế CCNA Routing and Switching (phần mở rộng) Bùi Quốc Kỳ
Special Price 299.000 ₫ Regular Price 599.000 ₫
Lập trình Matlab cơ bản
-15%
LỘ TRÌNH
MỚI

Lập trình Matlab cơ bản

Lập trình Matlab cơ bản Tạ Đức Hải
Special Price 299.000 ₫ Regular Price 349.000 ₫
HTML cơ bản và Xây dựng web tin tức với CSS và JavaScript
-58%
LỘ TRÌNH
MỚI

HTML cơ bản và Xây dựng web tin tức với CSS và JavaScript

HTML cơ bản và Xây dựng web tin tức với CSS và JavaScript Đỗ Mạnh Hà
Special Price 299.000 ₫ Regular Price 699.000 ₫
Học lập trình Frontend theo lộ trình - Level 03 - GIT - SASS & REACT JS
-51%
LỘ TRÌNH
MỚI

Học lập trình Frontend theo lộ trình - Level 03 - GIT - SASS & REACT JS

Học lập trình Frontend theo lộ trình - Level 03 - GIT - SASS & REACT JS Nguyễn Đức Việt
Special Price 299.000 ₫ Regular Price 599.000 ₫
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Tập 1
-51%
LỘ TRÌNH
MỚI

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Tập 1

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Tập 1 Trần Duy Thanh
Special Price 299.000 ₫ Regular Price 599.000 ₫
Xây dựng chatbot tự động trên Facebook Messenger trong 4 giờ
-26%
LỘ TRÌNH
MỚI

Xây dựng chatbot tự động trên Facebook Messenger trong 4 giờ

Xây dựng chatbot tự động trên Facebook Messenger trong 4 giờ Đoàn Thế Vinh
Special Price 299.000 ₫ Regular Price 399.000 ₫
Học thiết kế web chuyên nghiệp cùng photoshop
-51%
LỘ TRÌNH
MỚI

Học thiết kế web chuyên nghiệp cùng photoshop

Học thiết kế web chuyên nghiệp cùng photoshop Vũ Ngọc Đăng
Special Price 299.000 ₫ Regular Price 599.000 ₫
Lập trình Wordpress Theme cho doanh nghiệp cùng Bootstrap
-58%
LỘ TRÌNH
MỚI

Lập trình Wordpress Theme cho doanh nghiệp cùng Bootstrap

Lập trình Wordpress Theme cho doanh nghiệp cùng Bootstrap Lê Anh Tuấn
Special Price 299.000 ₫ Regular Price 699.000 ₫
Học lập trình Frontend theo lộ trình - Level 2 - Bootstrap & jQuery
-51%
LỘ TRÌNH
MỚI

Học lập trình Frontend theo lộ trình - Level 2 - Bootstrap & jQuery

Học lập trình Frontend theo lộ trình - Level 2 - Bootstrap & jQuery Nguyễn Đức Việt
Special Price 299.000 ₫ Regular Price 599.000 ₫
Lập trình frontend nâng cao
-58%
LỘ TRÌNH
MỚI

Lập trình frontend nâng cao

Lập trình frontend nâng cao Nguyễn Đức Việt
Special Price 299.000 ₫ Regular Price 699.000 ₫
Git & github cho lập trình và thiết kế website
-41%
LỘ TRÌNH
MỚI

Git & github cho lập trình và thiết kế website

Git & github cho lập trình và thiết kế website Nguyễn Đức Việt
Special Price 299.000 ₫ Regular Price 499.000 ₫
Thành thạo C++ qua 108 bài học (Phần 1)
-46%
LỘ TRÌNH
MỚI

Thành thạo C++ qua 108 bài học (Phần 1)

Thành thạo C++ qua 108 bài học (Phần 1) Trần Duy Thanh
Special Price 299.000 ₫ Regular Price 549.000 ₫