Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin

TOP GIẢNG VIÊN
XEM THÊM
THU GỌN
TRÌNH ĐỘ
CHÍNH SÁCH
THỜI LƯỢNG
ĐÁNH GIÁ
Thành thạo C++ qua 108 bài học (Phần 2)
-70% -70%
LỘ TRÌNH
MỚI

Thành thạo C++ qua 108 bài học (Phần 2)

Thành thạo C++ qua 108 bài học (Phần 2) Trần Duy Thanh
Special Price 169.000 ₫ Regular Price 549.000 ₫
Khám phá thế giới Hacker
-72% -72%
LỘ TRÌNH
MỚI

Khám phá thế giới Hacker

Khám phá thế giới Hacker Nguyễn Khánh Tùng
Special Price 169.000 ₫ Regular Price 599.000 ₫
Học JavaScript không khó
-16% -16%
LỘ TRÌNH
MỚI

Học JavaScript không khó

Học JavaScript không khó Đặng Minh Tuấn
Special Price 169.000 ₫ Regular Price 199.000 ₫
Nhập môn kiểm thử
-72% -72%
LỘ TRÌNH
MỚI

Nhập môn kiểm thử

Nhập môn kiểm thử Thế Thị Hoa
Special Price 169.000 ₫ Regular Price 599.000 ₫
Thành thạo C++ qua 108 bài học (Phần 3)
-70% -70%
LỘ TRÌNH
MỚI

Thành thạo C++ qua 108 bài học (Phần 3)

Thành thạo C++ qua 108 bài học (Phần 3) Trần Duy Thanh
Special Price 169.000 ₫ Regular Price 549.000 ₫
Xây dựng ứng dụng với React-Redux
-76% -76%
LỘ TRÌNH
MỚI

Xây dựng ứng dụng với React-Redux

Xây dựng ứng dụng với React-Redux Nguyễn Anh Phương
Special Price 169.000 ₫ Regular Price 699.000 ₫
Tự học làm web bán hàng dù không biết gì về lập trình
-72% -72%
LỘ TRÌNH
MỚI

Tự học làm web bán hàng dù không biết gì về lập trình

Tự học làm web bán hàng dù không biết gì về lập trình Nguyễn Thành Sơn
Special Price 169.000 ₫ Regular Price 599.000 ₫
Python và thị giác máy tính
-76% -76%
LỘ TRÌNH
MỚI

Python và thị giác máy tính

Python và thị giác máy tính Ths. Nguyễn Hồng Sơn
Special Price 169.000 ₫ Regular Price 699.000 ₫
Học lập trình thông qua làm game - Lập trình game toàn diện với Gamemaker Language
-72% -72%
LỘ TRÌNH
MỚI

Học lập trình thông qua làm game - Lập trình game toàn diện với Gamemaker Language

Học lập trình thông qua làm game - Lập trình game toàn diện với Gamemaker Language Phan Sỹ Sáng
Special Price 169.000 ₫ Regular Price 599.000 ₫
Sửa chữa bo mạch điều hòa PANASONIC MONO
-72% -72%
LỘ TRÌNH
MỚI

Sửa chữa bo mạch điều hòa PANASONIC MONO

Sửa chữa bo mạch điều hòa PANASONIC MONO Vũ Văn Vĩnh
Special Price 169.000 ₫ Regular Price 599.000 ₫
OSCP Đích đến của Hacker Mũ Trắng
-72% -72%
LỘ TRÌNH
MỚI

OSCP Đích đến của Hacker Mũ Trắng

OSCP Đích đến của Hacker Mũ Trắng Phạm Hoàng Hiếu
Special Price 169.000 ₫ Regular Price 599.000 ₫
Sửa chữa bo mạch điều hòa DAIKIN MONO
-72% -72%
LỘ TRÌNH
MỚI

Sửa chữa bo mạch điều hòa DAIKIN MONO

Sửa chữa bo mạch điều hòa DAIKIN MONO Vũ Văn Vĩnh
Special Price 169.000 ₫ Regular Price 599.000 ₫
Lập trình hiệu ứng nâng cao với Javascript và SVG
-67% -67%
LỘ TRÌNH
MỚI

Lập trình hiệu ứng nâng cao với Javascript và SVG

Lập trình hiệu ứng nâng cao với Javascript và SVG Nguyễn Đức Việt
Special Price 169.000 ₫ Regular Price 499.000 ₫
Xây dựng Single-Page Web App với AngularJS Routing
-72% -72%
LỘ TRÌNH
MỚI

Xây dựng Single-Page Web App với AngularJS Routing

Xây dựng Single-Page Web App với AngularJS Routing Phan Văn Luân
Special Price 169.000 ₫ Regular Price 599.000 ₫
Thành thạo Ruby On Rails sau 30 ngày
-72% -72%
LỘ TRÌNH
MỚI

Thành thạo Ruby On Rails sau 30 ngày

Thành thạo Ruby On Rails sau 30 ngày Trần Văn Thành
Special Price 169.000 ₫ Regular Price 599.000 ₫
Học SASS và cắt web từ file thiết kế Photoshop theo kiểu SASS
-76% -76%
LỘ TRÌNH
MỚI

Học SASS và cắt web từ file thiết kế Photoshop theo kiểu SASS

Học SASS và cắt web từ file thiết kế Photoshop theo kiểu SASS Nguyễn Đức Việt
Special Price 169.000 ₫ Regular Price 699.000 ₫
Cuối tuần học iOS 10 qua 25 kỹ thuật cơ bản
-67% -67%
LỘ TRÌNH
MỚI

Cuối tuần học iOS 10 qua 25 kỹ thuật cơ bản

Cuối tuần học iOS 10 qua 25 kỹ thuật cơ bản Trần Duy Quang
Special Price 169.000 ₫ Regular Price 499.000 ₫
Học lập trình Typescript từ con số 0
-70% -70%
LỘ TRÌNH
MỚI

Học lập trình Typescript từ con số 0

Học lập trình Typescript từ con số 0 Nguyễn Đức Việt
Special Price 169.000 ₫ Regular Price 549.000 ₫
Nhập môn lập trình máy tính
-72% -72%
LỘ TRÌNH
MỚI

Nhập môn lập trình máy tính

Nhập môn lập trình máy tính Nguyễn Văn Khánh
Special Price 169.000 ₫ Regular Price 599.000 ₫
Hướng dẫn sử dụng hệ điều hành Ubuntu
-79% -79%
LỘ TRÌNH
MỚI

Hướng dẫn sử dụng hệ điều hành Ubuntu

Hướng dẫn sử dụng hệ điều hành Ubuntu Nguyễn Khánh Tùng
Special Price 169.000 ₫ Regular Price 799.000 ₫
XÂY DỰNG REST API SERVICE VỚI NODE VÀ EXPRESS
-70% -70%
LỘ TRÌNH
MỚI

XÂY DỰNG REST API SERVICE VỚI NODE VÀ EXPRESS

XÂY DỰNG REST API SERVICE VỚI NODE VÀ EXPRESS Phan Văn Luân
Special Price 169.000 ₫ Regular Price 549.000 ₫
NodeJs cho người mới lập trình
-67% -67%
LỘ TRÌNH
MỚI

NodeJs cho người mới lập trình

NodeJs cho người mới lập trình Trần Phương Vĩnh
Special Price 169.000 ₫ Regular Price 499.000 ₫
LẬP TRÌNH IOS SWIFT
-72% -72%
LỘ TRÌNH
MỚI

LẬP TRÌNH IOS SWIFT

LẬP TRÌNH IOS SWIFT Lìu Hoàng Thiện
Special Price 169.000 ₫ Regular Price 599.000 ₫
Hướng dẫn tự thiết kế website dù không biết gì về lập trình
-67% -67%
LỘ TRÌNH
MỚI

Hướng dẫn tự thiết kế website dù không biết gì về lập trình

Hướng dẫn tự thiết kế website dù không biết gì về lập trình Nguyễn Thành Sơn
Special Price 169.000 ₫ Regular Price 499.000 ₫
Quản trị hệ thống mạng Windows Server MCSA
-79% -79%
LỘ TRÌNH
MỚI

Quản trị hệ thống mạng Windows Server MCSA

Quản trị hệ thống mạng Windows Server MCSA Nguyễn Khánh Tùng
Special Price 169.000 ₫ Regular Price 799.000 ₫