Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin

Banner Halloween ngoai ngu 1
Banner Halloween ngoai ngu 2
Banner Halloween ngoai ngu 3
TRÌNH ĐỘ
CHÍNH SÁCH
THỜI LƯỢNG
ĐÁNH GIÁ
Hướng dẫn cài đặt Eclipse
LỘ TRÌNH
MỚI

Hướng dẫn cài đặt Eclipse

Hướng dẫn cài đặt Eclipse An Media
Miễn phí
Thiết kế website WordPress chuẩn SEO
-68%
LỘ TRÌNH
4.4 (14)

Thiết kế website WordPress chuẩn SEO

Thiết kế website WordPress chuẩn SEO Nguyễn Văn Dinh (Dinh Nguyễn)
Special Price 229.000 ₫ Regular Price 699.000 ₫
Lập trình điều khiển cánh tay robot trong 7 ngày
-62%
LỘ TRÌNH
MỚI

Lập trình điều khiển cánh tay robot trong 7 ngày

Lập trình điều khiển cánh tay robot trong 7 ngày Phan Hoàng Anh (Anh Robot)
Special Price 229.000 ₫ Regular Price 599.000 ₫
Lập trình Java trong 4 tuần
-59%
LỘ TRÌNH
4.7 (27)

Lập trình Java trong 4 tuần

Lập trình Java trong 4 tuần Trần Duy Thanh
Special Price 229.000 ₫ Regular Price 549.000 ₫
Phím tắt trên macbook
LỘ TRÌNH
MỚI

Phím tắt trên macbook

Phím tắt trên macbook An Media
Miễn phí
Lập trình web hướng đối tượng OOP với PHP & MySQL
-68%
LỘ TRÌNH
MỚI

Lập trình web hướng đối tượng OOP với PHP & MySQL

Lập trình web hướng đối tượng OOP với PHP & MySQL Bùi Quang Trung
Special Price 229.000 ₫ Regular Price 699.000 ₫
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
-59%
LỘ TRÌNH
4.1 (11)

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật Topica Uni
Special Price 229.000 ₫ Regular Price 549.000 ₫
Chuyên gia mạng quốc tế CCNA Routing and Switching
-62%
LỘ TRÌNH
4.2 (10)

Chuyên gia mạng quốc tế CCNA Routing and Switching

Chuyên gia mạng quốc tế CCNA Routing and Switching Bùi Quốc Kỳ
Special Price 229.000 ₫ Regular Price 599.000 ₫
Lập trình RESTful Webservice trong 6 tuần
-62%
LỘ TRÌNH
MỚI

Lập trình RESTful Webservice trong 6 tuần

Lập trình RESTful Webservice trong 6 tuần Trần Duy Thanh
Special Price 229.000 ₫ Regular Price 599.000 ₫
Lập trình backend cho website bằng PHP/Mysql theo mô hình MVC
-62%
LỘ TRÌNH
4.6 (17)

Lập trình backend cho website bằng PHP/Mysql theo mô hình MVC

Lập trình backend cho website bằng PHP/Mysql theo mô hình MVC Nguyễn Đức Việt
Special Price 229.000 ₫ Regular Price 599.000 ₫
Thành thạo LinQ trong 6 tuần
-68%
LỘ TRÌNH
MỚI

Thành thạo LinQ trong 6 tuần

Thành thạo LinQ trong 6 tuần Trần Duy Thanh
Special Price 229.000 ₫ Regular Price 699.000 ₫
Thành thạo ngôn ngữ lập trình C++
-68%
LỘ TRÌNH
MỚI

Thành thạo ngôn ngữ lập trình C++

Thành thạo ngôn ngữ lập trình C++ Trần Duy Thanh
Special Price 229.000 ₫ Regular Price 699.000 ₫
Lập trình Fullstack với Angular - PHP - MySQL
-68%
LỘ TRÌNH
4.6 (15)

Lập trình Fullstack với Angular - PHP - MySQL

Lập trình Fullstack với Angular - PHP - MySQL Nguyễn Đức Việt
Special Price 229.000 ₫ Regular Price 699.000 ₫
7 Công thức làm web nhanh
-72%
LỘ TRÌNH
MỚI

7 Công thức làm web nhanh

7 Công thức làm web nhanh Nguyễn Đức Việt
Special Price 229.000 ₫ Regular Price 799.000 ₫
Học lập trình Javascript từ đầu qua bài tập thực tế
-72%
LỘ TRÌNH
4.3 (12)

Học lập trình Javascript từ đầu qua bài tập thực tế

Học lập trình Javascript từ đầu qua bài tập thực tế Nguyễn Đức Việt
Special Price 229.000 ₫ Regular Price 799.000 ₫
Làm chủ Python trong 4 tuần (Phần 1)
-62%
LỘ TRÌNH
MỚI

Làm chủ Python trong 4 tuần (Phần 1)

Làm chủ Python trong 4 tuần (Phần 1) Trần Duy Thanh
Special Price 229.000 ₫ Regular Price 599.000 ₫
Lập trình Java nâng cao
-68%
LỘ TRÌNH
MỚI

Lập trình Java nâng cao

Lập trình Java nâng cao Trần Duy Thanh
Special Price 229.000 ₫ Regular Price 699.000 ₫
Kỹ thuật quản trị an ninh mạng Cisco CCNA Security
-72%
LỘ TRÌNH
MỚI

Kỹ thuật quản trị an ninh mạng Cisco CCNA Security

Kỹ thuật quản trị an ninh mạng Cisco CCNA Security Nguyễn Khánh Tùng
Special Price 229.000 ₫ Regular Price 799.000 ₫