Tiếng Anh giao tiếp cho người mới bắt đầu theo giáo trình Four Corners Book 2

Xuất bản ngày: 13/07/2017
4.0 (0 đánh giá) - 287 người đã xem
Four corners slider1

699,000đ

Số lượng bài giảng
Thời lượng video
120
16h9p

Mô tả về khóa học

Tiếng Anh giao tiếp cho người mới bắt đầu theo giáo trình Four Corners Book 2

Khóa học dựa trên giáo trình Four Corners 2 của NXB Đại học Cambridge. Giáo trình cung cấp cho người học vốn từ phong phú, đa dạng về nhiều chủ đề thường gặp, những cấu trúc ngữ pháp từ dễ đến khó, những chức năng ngôn ngữ phổ biến để người học có thể ngay lập tức cải thiện kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Anh. Khóa học tích hợp 4 kỹ năng nghe, nói, đọc viết để người học phát triển năng lực ngôn ngữ toàn diện

Khóa học dựa trên giáo trình Four Corners 2 của NXB Đại học Cambridge. Giáo trình cung cấp cho người học vốn từ phong phú, đa dạng về nhiều chủ đề thường gặp, những cấu trúc ngữ pháp từ dễ đến khó, những chức năng ngôn ngữ phổ biến để người học có thể ngay lập tức cải thiện kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Anh. Khóa học tích hợp 4 kỹ năng nghe, nói, đọc viết để người học phát triển năng lực ngôn ngữ toàn diện

Yêu cầu của khóa học
  • Có sách Four Corners 2

  • Có thiết bị có thể kết nối Internet (máy tính, điện thoại)

Lợi ích từ khóa học
  • Khả năng giao tiếp của người học được cải thiện

  • Người học có thể tự tin đăng thi chứng chỉ A2 hay B1.

Đối tượng mục tiêu
  • Những người đi làm, học sinh, sinh viên

  • Những người muốn cải thiện trình độ tiếng Anh

  • Những người chuẩn bị thi chứng chỉ A2/B1 theo khung năng lực Châu Âu

Giáo trình
Bài số 1
My interests Lesson A Part A
08:29
Bài số 2
My interests Lesson A Part B
04:54
Bài số 3
My interests Lesson A Part C
08:26
Bài số 4
My interests Lesson A Part D
06:53
Bài số 5
Can you repeat that, please Part A
05:09
Bài số 6
Can you repeat that, please Part B
09:24
Bài số 7
Can you repeat that, please Part C
06:31
Bài số 8
Can you repeat that, please Part D
05:01
Bài số 9
Do you play sports? Part A
09:35
Bài số 10
Do you play sports? Part B
08:51
Bài số 11
Free time Part A
07:09
Bài số 12
Free time Part B
03:41
Bài số 13
Free time Part C
09:53
Bài số 14
He's talkative and friendly Part A
07:10
Bài số 15
He's talkative and friendly Part B
04:04
Bài số 16
He's talkative and friendly Part C
08:42
Bài số 17
He's talkative and friendly Part D
06:05
Bài số 18
I don't think so Part A
07:12
Bài số 19
I don't think so Part B
06:35
Bài số 20
I don't think so Part C
04:57
Bài số 21
I don't think so Part D
06:29
Bài số 22
People's profiles Part A
07:13
Bài số 23
People's profiles Part B
10:27
Bài số 24
Rain or shine Part A
10:03
Bài số 25
Rain or shine Part B
09:09
Bài số 26
Rain or shine Part C
07:08
Bài số 27
Rain or shine Part D
09:58
Bài số 28
In my opinion,... Part A
06:16
Bài số 29
In my opinion,... Part B
07:47
Bài số 30
In my opinion,... Part C
10:20
Bài số 31
In my opinion,... Part D
10:12
Bài số 32
I'd like to play chess Part A
05:11
Bài số 33
I'd like to play chess Part B
06:58
Bài số 34
I'd like to play chess Part C
09:08
Bài số 35
Where would you like to go?
10:00
Bài số 36
There's a lot of light Part A
07:06
Bài số 37
There's a lot of light Part B
06:18
Bài số 38
There's a lot of light Part C
08:03
Bài số 39
There's a lot of light Part D
07:36
Bài số 40
Can you turn down the music? Part A
06:48
Bài số 41
Can you turn down the music? Part B
04:52
Bài số 42
Can you turn down the music? Part C
07:58
Bài số 43
Can you turn down the music? Part D
05:19
Bài số 44
I always hang up my clothes Part A
08:37
Bài số 45
I always hang up my clothes Part B
07:34
Bài số 46
I always hang up my clothes Part C
06:01
Bài số 47
I always hang up my clothes Part D
06:13
Bài số 48
What a home Part A
07:42
Bài số 49
What a home Part B
05:44
Bài số 50
What a home Part C
07:16
Bài số 51
What a home Part D
07:15
Bài số 52
Breathe deeply Part A
08:56
Bài số 53
Breathe deeply Part B
09:01
Bài số 54
I'm not feeling well
06:36
Bài số 55
How healthy are you Part A
07:51
Bài số 56
How healthy are you Part B
08:19
Bài số 57
Don't stress out! Part A
06:40
Bài số 58
Don't stress out! Part B
08:06
Bài số 59
I love watching game shows Part A
09:41
Bài số 60
I love watching game shows Part B
10:31
Bài số 61
I don't really agree Part A
05:15
Bài số 62
I don't really agree Part B
06:33
Bài số 63
I don't really agree Part C
04:48
Bài số 64
I don't really agree Part D
07:23
Bài số 65
I'm recording a documentary Part A
05:31
Bài số 66
I'm recording a documentary Part B
04:45
Bài số 67
I'm recording a documentary Part C
06:26
Bài số 68
I'm recording a documentary Part D
07:57
Bài số 69
Popular TV Part A
07:34
Bài số 70
Popular TV Part B
05:38
Bài số 71
Popular TV Part C
04:25
Bài số 72
Popular TV Part D
07:32
Bài số 73
It's lighter and thinner Part A
05:26
Bài số 74
It's lighter and thinner Part B
08:04
Bài số 75
It's lighter and thinner Part C
09:39
Bài số 76
It's lighter and thinner Part D
09:18
Bài số 77
Would you take $10 Part A
07:00
Bài số 78
Would you take $10 Part B
05:06
Bài số 79
Would you take $10 Part C
09:41
Bài số 80
This hat is too small Part A
09:06
Bài số 81
This hat is too small Part B
05:30
Bài số 82
This hat is too small Part C
08:47
Bài số 83
A shopper's paradise Part A
04:45
Bài số 84
A shopper's paradise Part B
05:40
Bài số 85
A shopper's paradise Part C
09:52
Bài số 86
You shouldn't miss it Part A
14:10
Bài số 87
You shouldn't miss it Part B
14:29
Bài số 88
I'd recommend going... Part A
07:09
Bài số 89
I'd recommend going... Part B
06:44
Bài số 90
I'd recommend going... Part C
05:01
Bài số 91
I'd recommend going... Part D
10:03
Bài số 92
The best and the worst Part A
06:13
Bài số 93
The best and the worst Part B
13:15
Bài số 94
The best and the worst Part C
10:03
Bài số 95
The best place to go Part A
08:50
Bài số 96
The best place to go Part B
04:36
Bài số 97
The best place to go Part C
07:30
Bài số 98
The best place to go Part D
06:10
Bài số 99
Where was he born Part A
06:06
Bài số 100
Where was he born Part B
04:39
Bài số 101
Where was he born Part C
06:19
Bài số 102
Where was he born Part D
07:15
Bài số 103
I'm not sure, but I think... Part A
09:27
Bài số 104
I'm not sure, but I think... Part B
14:21
Bài số 105
People I admire Part A
07:29
Bài số 106
People I admire Part B
03:41
Bài số 107
People I admire Part C
07:49
Bài số 108
People I admire Part D
07:02
Bài số 109
Making a difference Part A
09:19
Bài số 110
Making a difference Part B
09:49
Bài số 111
The icecream is fantastic Part A
14:52
Bài số 112
The icecream is fantastic Part B
13:05
Bài số 113
The icecream is fantastic Part C
12:48
Bài số 114
I'll have the fish, please Part A
13:32
Bài số 115
I'll have the fish, please Part B
10:07
Bài số 116
Have you ever...? Part A
19:04
Bài số 117
Have you ever...? Part B
12:56
Bài số 118
Restaurant experiences Part A
10:52
Bài số 119
Restaurant experiences Part B
16:22
Bài số 120
Restaurant experiences Part C
15:54
Tiểu sử tác giả
Blueboard
Nhóm tác giả Đại Học Sư Phạm TP. HCM
Nghề nghiệp: Giảng viên Tiếng Anh
ThS. Nguyễn Thị Thu Vân
- Khoa Ngoại ngữ Đại học Sài Gòn
- Phó trưởng bộ môn Sư phạm Anh
- 14 năm kinh nghiệm giảng dạy Anh Ngữ
ThS. Lê Nguyễn Như Anh
- Khoa Tiếng Anh Đại học Sư phạm TP.HCM
- 5 năm kinh nghiệm giảng dạy Anh Ngữ
ThS. Bùi Thị Phương Thảo
- Khoa Tiếng Anh Đại học Sư phạm TP.HCM
- 5 năm kinh nghiệm giảng dạy Anh Ngữ
ThS. Đào Thị Minh Thư
- Khoa Tiếng Anh Đại học Sư phạm TP.HCM
- 3 năm kinh nghiệm giảng dạy Anh Ngữ
Đánh giá
4.0