Thành thạo LinQ trong 6 tuần

Xuất bản ngày: 15/04/2017
4.0 (0 đánh giá) - 839 người đã xem
Giảng dạy bởi Trần Duy Thanh
Brub linqviacsharp7 dixin desktopdesignfw2fw 2

699,000đ

Số lượng bài giảng
Thời lượng video
72
18h35p

Mô tả về khóa học

Thành thạo LinQ trong 6 tuần

- Khóa học cung cấp trọn bộ kiến thức từ cơ bản đến nâng cao của lập trình C# , học viên có thể tạo ra một ứng dụng C# hoàn chỉnh sau khi hoàn thành khóa học

- Cung cấp những cơ hội thực hành tạo ứng dụng C# ngay trong quá trình học

- Sau khi hoàn thành khóa học, có thể xin việc vào các công ty sử dụng công nghệ .Net

- Làm chủ LinQ: Linq to object, Linq to SQL

- Khóa họ̣c sử dụng những công cụ, Framework mới nhất.

- Sử dụng Extension method

- Các kiến thức về lập trình hướng đối tượng trong C#

- Xử lý chuỗi, mảng, collections

- Sử dụng thuần thục các control khi thiết kế giao diện

- Khóa học cung cấp trọn bộ kiến thức từ cơ bản đến nâng cao của lập trình C# , học viên có thể tạo ra một ứng dụng C# hoàn chỉnh sau khi hoàn thành khóa học

- Cung cấp những cơ hội thực hành tạo ứng dụng C# ngay trong quá trình học

- Sau khi hoàn thành khóa học, có thể xin việc vào các công ty sử dụng công nghệ .Net

- Làm chủ LinQ: Linq to object, Linq to SQL

- Khóa họ̣c sử dụng những công cụ, Framework mới nhất.

- Sử dụng Extension method

- Các kiến thức về lập trình hướng đối tượng trong C#

- Xử lý chuỗi, mảng, collections

- Sử dụng thuần thục các control khi thiết kế giao diện

- Khả năng gỡ lỗi và kiểm soát biệt lệ

- Kết nối và tương tác cơ sở dữ liệu với Micrsoft SQL Server

- Triển khai được mô hình đa tầng

- Đóng gói được ứng dụng để xuất bản cho khách hàng

Yêu cầu của khóa học
  • - Máy tính/ Thiết bị có kết nối Internet

Lợi ích từ khóa học
  • - Có được kiến thức toàn diện về ngôn ngữ lập trình C#

  • - Có khả năng phát triển phần mềm tương tác cơ sở dữ liệu bằng C#

  • - Thành thạo LinQ: LinQ to Object, LinQ to SQL

  • - Xây dựng được kiến trúc đa tầng trong C#

  • - Là cơ sở để lập trình di động đa nền tảng với Xamarin

Đối tượng mục tiêu
  • - Bất cứ ai muốn học lập trình ứng dụng C#

  • - Những ai đã học Lập trình C# trong 5 tuần

  • - Những người chưa biết gì, yêu thích lĩnh vực lập trình C# - LinQ

  • - Sinh viên không học CNTT muốn tìm cơ hội việc làm khác trong lĩnh vực công nghệ thông tin

Giáo trình
Bài số 1
Giới thiệu khóa học
07:23
Bài số 2
Giới thiệu về LINQ
06:03
Bài số 3
Hệ sinh thái của LINQ
07:47
Bài số 4
Cài đặt và sử dụng Visual Studio 2017
26:27
Bài số 5
Generics
25:57
Bài số 6
Implicitly Typed Variables
12:53
Bài số 7
Object Initializers
08:29
Bài số 8
Anonymous Types
12:51
Bài số 9
Extension Methods
27:09
Bài số 10
Delegate
28:25
Bài số 11
Lambda Expressions
13:43
Bài số 12
Các loại Cú pháp trong LinQ
10:28
Bài số 13
Deferred execution và Lazy loading
11:21
Bài số 14
Bài tập rèn luyện - Kỹ thuật LinQ
16:15
Bài số 15
Foreach
18:37
Bài số 16
Exists
16:24
Bài số 17
Find
16:22
Bài số 18
FindAll
17:47
Bài số 19
FindIndex
20:45
Bài số 20
FindLast
18:33
Bài số 21
FindLastIndex
15:15
Bài số 22
RemoveAll
15:01
Bài số 23
TrueForAll
18:12
Bài số 24
Select
13:24
Bài số 25
Where
11:50
Bài số 26
OrderBy/OrderByDescending
22:12
Bài số 27
OfType
17:05
Bài số 28
All
07:20
Bài số 29
Any
11:24
Bài số 30
Max, Min
05:53
Bài số 31
FirstOrDefault
13:13
Bài số 32
Skip
08:31
Bài số 33
Skipwhile
11:25
Bài số 34
Take
21:03
Bài số 35
TakeWhile
06:54
Bài số 36
ToArray
04:16
Bài số 37
ToDictionary
07:38
Bài số 38
ToList
06:21
Bài số 39
Bài tập rèn luyện - Quản lý sản phẩm
53:22
Bài số 40
LinQ to SQL là gì
07:31
Bài số 41
Cài đặt và sử dụng Microsoft SQL Server
38:23
Bài số 42
Cách tạo DataContext và kết nối cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server
15:52
Bài số 43
Truy vấn danh sách Sản phẩm-Method Syntax
11:05
Bài số 44
Truy vấn danh sách Sản phẩm-Query Syntax
08:47
Bài số 45
Tìm danh sách Sản phẩm có đơn giá [a … b]-Method Syntax
10:17
Bài số 46
Tìm danh sách Sản phẩm có đơn giá [a … b]-Query Syntax
10:35
Bài số 47
Truy vấn chi tiết sản phẩm-Method Syntax
14:51
Bài số 48
Truy vấn chi tiết sản phẩm-Query Syntax
12:16
Bài số 49
Truy vấn toàn bộ danh sách Danh mục-Method Syntax
07:36
Bài số 50
Truy vấn toàn bộ danh sách Danh mục-Query Syntax
06:13
Bài số 51
Truy vấn chi tiết Danh mục-Method Syntax
13:49
Bài số 52
Truy vấn chi tiết Danh mục-Query Syntax
10:30
Bài số 53
Truy vấn danh sách sản phẩm theo danh mục-Method Syntax
13:34
Bài số 54
Truy vấn danh sách sản phẩm theo danh mục-Query Syntax
20:18
Bài số 55
Cách lưu mới một Danh mục
14:08
Bài số 56
Cách lưu mới một Sản phẩm
19:34
Bài số 57
Cách lưu mới nhiều Sản phẩm
18:37
Bài số 58
Cập nhật Sản phẩm
14:09
Bài số 59
Cập nhật Danh mục
11:30
Bài số 60
Xóa một Sản phẩm
10:08
Bài số 61
Xóa một Danh mục
11:29
Bài số 62
Xóa nhiều Sản phẩm
11:52
Bài số 63
Triệu gọi Store Procedure - Lấy chi tiết sản phẩm
16:36
Bài số 64
Triệu gọi Store Procedure - Lấy toàn bộ sản phẩm
07:38
Bài số 65
Triệu gọi Store Procedure - Thêm sản phẩm
14:35
Bài số 66
Triệu gọi Store Procedure - Cập nhật giá
16:10
Bài số 67
Triệu gọi Store Procedure - Xóa Sản phẩm
10:01
Bài số 68
Tìm kiếm và sắp xếp dữ liệu với LinQ
20:17
Bài số 69
Chọn lọc các thuộc tính cần thiết khi truy vấn
09:46
Bài số 70
Bài tập rèn luyện Tổng hợp Quản Lý Sản Phẩm
46:53
Bài số 71
Bài tập rèn luyện - Quản Lý Sách
01:03:36
Bài số 72
Danh Sách Các Bài tập tự rèn luyện
02:32
Tiểu sử tác giả
Avatar hahahahth
Trần Duy Thanh
Nghề nghiệp: Thạc sĩ Khoa học Máy tính Đại Học Quốc Gia TP.HCM, Đại Học Công Nghệ Thông Tin
Về Sư Phạm:
Tham gia giảng dạy từ năm 2009, Thầy Trần Duy Thanh hiện là Thạc sĩ Khoa học Máy tính của các trường đại học lớn TP.HCM:
1) Đại Học Công Nghiệp TP.HCM
2) Đại Học Công Nghệ Đồng Nai (Trưởng Bộ môn Công nghệ Phần mềm)
3) Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TP.HCM - Trung Tâm Tin Học
4) Đại Học Kinh Tế - Luật
Ngoài công việc giảng dạy, Thầy Trần Duy Thanh còn năm giữ các chức vụ quan trọng và tham gia các dự án lớn của Doanh Nghiệp từ năm 2005, cụ thể:
- Nắm giữ chức vụ Giám đốc Chiến lược công ty Cổ Phần Hưng Gia Sài Gòn (từ 2014 đến 7/2016)
- Thầy Trần Duy Thanh còn đảm nhận vị trí Kỹ sư phần mềm (System Profiling) và tham gia nhiều dự án lớn của Công ty KIC (http://kicthermal.com).
Từ năm 2013 đến năm 2015, thầy Trần Duy Thanh tham gia làm Dự án khoa học cấp Đại Học Quốc Gia mang tên "Xây dựng hệ thống phân tích mạng xã hội theo chủ đề và ứng dụng vào mạng xã hội trong trường Đại học", mã số B2013-26-02. Dự án được xếp loại tốt, nghiệm thu vào ngày 10 tháng 12 năm 2015.
Đánh giá
4.0