Thành thạo LinQ trong 6 tuần

Brub linqviacsharp7 dixin desktopdesignfw2fw 2

4.0

0 người
Đã đánh giá về khoá học

Avatar hahahahth

Giảng viên

Trần Duy Thanh

Xem hồ sơ

Về Sư Phạm:

Mô tả khoá học

Tổng quát

- Khóa học cung cấp trọn bộ kiến thức từ cơ bản đến nâng cao của lập trình C# , học viên có thể tạo ra một ứng dụng C# hoàn chỉnh sau khi hoàn thành khóa học

- Cung cấp những cơ hội thực hành tạo ứng dụng C# ngay trong quá trình học

- Sau khi hoàn thành khóa học, có thể xin việc vào các công ty sử dụng công nghệ .Net

- Làm chủ LinQ: Linq to object, Linq to SQL

- Khóa họ̣c sử dụng những công cụ, Framework mới nhất.

- Sử dụng Extension method

- Các kiến thức về lập trình hướng đối tượng trong C#

- Xử lý chuỗi, mảng, collections

- Sử dụng thuần thục các control khi thiết kế giao diện

- Khóa học cung cấp trọn bộ kiến thức từ cơ bản đến nâng cao của lập trình C# , học viên có thể tạo ra một ứng dụng C# hoàn chỉnh sau khi hoàn thành khóa học

- Cung cấp những cơ hội thực hành tạo ứng dụng C# ngay trong quá trình học

- Sau khi hoàn thành khóa học, có thể xin việc vào các công ty sử dụng công nghệ .Net

- Làm chủ LinQ: Linq to object, Linq to SQL

- Khóa họ̣c sử dụng những công cụ, Framework mới nhất.

- Sử dụng Extension method

- Các kiến thức về lập trình hướng đối tượng trong C#

- Xử lý chuỗi, mảng, collections

- Sử dụng thuần thục các control khi thiết kế giao diện

- Khả năng gỡ lỗi và kiểm soát biệt lệ

- Kết nối và tương tác cơ sở dữ liệu với Micrsoft SQL Server

- Triển khai được mô hình đa tầng

- Đóng gói được ứng dụng để xuất bản cho khách hàng

Yêu cầu của khóa học

  • - Máy tính/ Thiết bị có kết nối Internet

Lợi ích từ khóa học

  • - Có được kiến thức toàn diện về ngôn ngữ lập trình C#
  • - Có khả năng phát triển phần mềm tương tác cơ sở dữ liệu bằng C#
  • - Thành thạo LinQ: LinQ to Object, LinQ to SQL
  • - Xây dựng được kiến trúc đa tầng trong C#
  • - Là cơ sở để lập trình di động đa nền tảng với Xamarin

Đối tượng mục tiêu

  • - Bất cứ ai muốn học lập trình ứng dụng C#
  • - Những ai đã học Lập trình C# trong 5 tuần
  • - Những người chưa biết gì, yêu thích lĩnh vực lập trình C# - LinQ
  • - Sinh viên không học CNTT muốn tìm cơ hội việc làm khác trong lĩnh vực công nghệ thông tin

Giáo trình

Xem thêm...

Đánh giá

4.0

0 người
Đã bình luận về khoá học

5 sao
4 sao
3 sao
2 sao
1 sao

Điền thông tin đăng ký

Nhập chính xác thông tin cá nhân để nhận tư vấn