Lập trình frontend nâng cao

Xuất bản ngày: 14/07/2017
4.0 (0 đánh giá) - 304 người đã xem
Giảng dạy bởi Nguyễn Đức Việt
Front end baseline 545x270

699,000đ

Số lượng bài giảng
Thời lượng video
71
9h42p

Mô tả về khóa học

Lập trình frontend nâng cao

 Khóa học dành để củng cố kiến thức về toàn bộ frontend .
Muốn tiến xa trong lập trình web, hay thiết kế web thì cần phải vững phần frontend. Khóa học này dành để ""đổ bê tông""
phần kiến thức html5/css3/jquery/ responsive để bạn có thể có một nền tảng vững để xây các phần tiếp theo của lập trình web.
Khóa học này không dẫn đến sản phẩm web hoàn chỉnh với phần quản trị, mà chỉ để bạn có thể tự xây dựng được một
phần frontend hoàn chỉnh. Muốn có web hoàn chỉnh bạn phải đi theo hai hướng : 1 là làm backend bằng Wordpress, 2 là tự
lập trình phần backend.
Tóm lại khóa này học về Frontend, học làm web responsive, làm hiệu ứng, cắt web, bootstrap 4... qua việc làm lại các project thực tế đang bán chạy trên thế giới". 

Nội dung và lộ trình khóa học:
- Lợi ích của học viên khi mua:

1 - Học lập trình frontend bài bản để cho ra sản phẩm hoàn thiện.
2 - Hiểu được cách kết nối các kiến thức phân tán về html/css/jquery/javascript... để thực hiện một sản phẩm thực tế.

Yêu cầu của khóa học
  • - Phần mềm cần có : chrome . Các phần mềm khác được hướng dẫn cài đặt và đính kèm trong khóa.

  • - Kiến thức cần có là kiến thức frontend cơ bản bootstrap 4, HTML5, CSS3.

Lợi ích từ khóa học
  • - Sau khi học xong thì bạn cũng không thêm nhiều kiến thức mới gì, nhưng sẽ vững vàng trong việc thiết kế web responsive và frontend nói chung.

  • - Kiến thức trong khóa học này về lâu dài là để chuẩn bị cho các kiến thức nâng cao về frontend (Angular js) và backend lập trình bằng PHP sắp tới. Để học được những thứ đó, bạn cần nền tảng front vững.

Đối tượng mục tiêu
  • - Sinh viên muốn đi sâu vào lĩnh vực lập trình frontend.

  • - Những người muốn tự thiết kế website của mình.

  • - Những người đã có kiến thức căn bản về công cụ frontend muốn làm nó một cách hệ thống hơn thông qua bài tập thực tế.

  • - Những người có ý tưởng về làm web nhưng không biết cách tự làm thế nào.

Giáo trình
Bài số 1
Giới thiệu khóa học
05:49
Bài số 2
Cài đặt 2 phần mềm cần thiết
13:34
Bài số 3
Nhắc lại thuộc tính CSS3 translate
12:42
Bài số 4
Thuộc tính CSS3 zoom
08:55
Bài số 5
Áp dụng thuộc tính transition delay
15:45
Bài số 6
Áp dụng thuộc tính rotateY và Backface để làm hiệu ứng
18:58
Bài số 7
Giới thiệu project hiệu ứng và các bước xừ lý
08:18
Bài số 8
Xử lý CSS cho phần mặt trước
13:19
Bài số 9
Xử lý CSS hoàn thiện cho phần hiệu ứng đầu tiên
10:02
Bài số 10
Xử lý HTML cho phần hiệu ứng TAB
05:37
Bài số 11
Xử lý CSS cho phần hiệu ứng Tab
12:22
Bài số 12
Xử lý Jquery cho phần nút
06:28
Bài số 13
Xử lý Jquery cho phần nội dung
10:23
Bài số 14
Tự tạo hiệu ứng cho phần slide
05:33
Bài số 15
Project số 3 Lựa chọn slide và xử lý HTML
13:49
Bài số 16
Xử lý CSS ban đầu cho khối giao diện - Phần 1
11:57
Bài số 17
Xử lý phần CSS cho khối giao diện - Phần 2
07:40
Bài số 18
Viết hiệu ứng JQUERY - Xử lý bộ đếm
14:03
Bài số 19
Hoàn thành hiệu ứng slide ảnh cho sản phẩm
05:13
Bài số 20
Nâng cấp version cho slide ảnh
05:42
Bài số 21
Tóm tắt lại các hàm Jquery sử dụng trong slide ảnh
09:04
Bài số 22
Xử lý hiệu ứng Quick View phần HTML
03:15
Bài số 23
Xử lý hiệu ứng Quick View phần CSS
03:57
Bài số 24
Xử lý hiệu ứng Quick View phần Jquery
05:10
Bài số 25
Sử dụng hàm jquery cho thao tác trên bàn phím
03:07
Bài số 26
Nâng cấp Version 3 cho slide ảnh
09:13
Bài số 27
Tổng kết các hàm quan hệ trong JQuery
05:00
Bài số 28
Xử lý số lượng thay đổi bằng hàm quan hệ
04:23
Bài số 29
Giới thiệu giao diện kiểu Masonry
01:50
Bài số 30
Tạo giao diện cho gallery - phần HTML
09:17
Bài số 31
Tạo giao diện cho gallery - Phần CSS
04:30
Bài số 32
Tạo giao diện cho gallery - Phần Jquery
08:09
Bài số 33
Xử lý việc load ảnh bằng thư viện Image Load
07:39
Bài số 34
Xử lý responsive
02:52
Bài số 35
Xử lý lọc dữ liệu theo danh mục - phần HTML
07:06
Bài số 36
Xử lý hiệu ứng chọn cho nút
06:33
Bài số 37
Xử lý hiệu ứng lọc dữ liệu theo danh mục khi click vào nút
08:19
Bài số 38
Xử lý Html cho phần top bằng bootstrap
19:25
Bài số 39
Xử lý CSS cho phần Top
19:25
Bài số 40
Xử lý CSS cho màn hình di động
10:21
Bài số 41
Xử lý HTML cho trang contact
04:30
Bài số 42
Xử lý CSS cho phần menu
06:36
Bài số 43
Xử lý CSS cho phần menu hiển thị trên di động
06:09
Bài số 44
Xử lý HTML cho phần bản đồ
05:57
Bài số 45
Xử lý CSS cho khối thông tin liên hệ
09:20
Bài số 46
Xử lý phần hiệu ứng
05:51
Bài số 47
Xử lý CSS cho phần thông tin liên hệ trên di động
03:14
Bài số 48
Xử lý phần form liên hệ
09:06
Bài số 49
Xử lý phần CSS cho Form
09:49
Bài số 50
Xử lý HTML cho phần footer
04:34
Bài số 51
Xử lý CSS cho phần footer
06:40
Bài số 52
Xử lý HTML cho phần lastest news
06:02
Bài số 53
Xử lý CSS cho phần lastest news
16:36
Bài số 54
Phương pháp sử dụng after và before trong css
09:01
Bài số 55
Xử lý phần HTML cho khối tag widget
04:00
Bài số 56
Xử lý phần CSS cho khối TAG WIDGET
06:19
Bài số 57
Xử lý phần CSS cho khối BLOG CATEGORY
10:27
Bài số 58
Xử lý phần HTML cho phần NEWSLETTER
06:37
Bài số 59
Xử lý phần CSS cho phần NEWSLETTER
10:16
Bài số 60
Xử lý phần HTML_CSS cho khối BOTTOM FOOTER
08:00
Bài số 61
Xử lý hiệu ứng load cho trang CONTACT
11:51
Bài số 62
Xử lý giao diện trang contact cho di động
09:09
Bài số 63
Xử lý import giao diện cho trang chủ
02:16
Bài số 64
Xử lý HTML cho khối giới thiệu trang chủ
05:26
Bài số 65
Xử lý CSS cho khối giới thiệu
10:13
Bài số 66
Xử lý HTML cho khối slide
10:08
Bài số 67
Xử lý CSS cho phần news
07:36
Bài số 68
Xử lý HTML trang tin tức
04:51
Bài số 69
Xử lý bố cục tin bằng card column
04:50
Bài số 70
Xử lý CSS cho các cột thông tin
06:40
Bài số 71
Xử lý CSS và hiệu ứng cho trang tin tức
05:56
Tiểu sử tác giả
Vietnd
Nguyễn Đức Việt
Nghề nghiệp: GIẢNG VIÊN THIÊT KẾ WEB TẠI FPT - ARENA
- Nguyễn Đức Việt sinh năm 1986, tốt nghiệp Đại học Bách khoa, khoa Công nghệ thông tin. Anh hiện đang là Giảng viên Thiết kế web tại FPT - Arena.
- Với 8 năm kinh nghiệm giảng dạy, anh đã có hàng nghìn học viên đã tốt nghiệp và làm việc trong lĩnh vực thiết kế, đặc biệt là thiết kế web chuyên nghiệp. Ngoài ra anh còn tham gia rất nhiều dự án web cho FPT và các dự án Freelance khác về thiết kế web dựa trên ngôn ngữ lập trình mã nguồn mở, PHP, .NET
- Anh đã tham gia hiệu đính và dịch rất nhiều đầu sách về thiết kế web cho hệ thống thư viện đại học FPT.
- Ngoài ra anh còn tham gia rất nhiều dự án web cho FPT, dạy các shortcourse cho người đi làm và các dự án Freelance khác về thiết kế web dựa trên ngôn ngữ lập trình mã nguồn mở.
Đánh giá
4.0