Lập trình cơ sở dữ liệu với Java

Khóa học lập trình cơ sở dữ liệu với Java dành cho người mới bắt đầu
Xuất bản ngày: 23/06/2016
4.8 (22 đánh giá) - 13451 người đã xem
Giảng dạy bởi Trần Duy Thanh
Lap trinh co so du lieu voi java

399,000đ

Số lượng bài giảng
Thời lượng video
76
35h21p

Mô tả về khóa học

Lập trình cơ sở dữ liệu với Java

- Khóa học cung cấp trọn bộ kiến thức từ cơ bản đến nâng cao của lập trình java - Tiếp cận được 4 loại cơ sở dữ liệu phổ biến: Microsoft Access, Microsoft SQL Server, MySQL và Oracle cũng như cách thức lập trình với 4 loại CSDL này

- Khóa học cung cấp trọn bộ kiến thức từ cơ bản đến nâng cao của lập trình java - Tiếp cận được 4 loại cơ sở dữ liệu phổ biến: Microsoft Access, Microsoft SQL Server, MySQL và Oracle cũng như cách thức lập trình với 4 loại CSDL này - Tiếp cận được JPA để nâng cao hiệu suất lập trình cơ sở dữ liệu với Java - Sau khi hoàn thành khóa học, có thể tự viết được dự án liên quan tới quản trị cơ sở dữ liệu và đặc biệt dễ dàng tiến tới lập trình trên Android - Khóa họ̣c sử dụng những công cụ, Framework mới nhất

- Tìm hiểu cơ bản về ngôn ngữ lập trình Java (Từ định nghĩa đến kiểu dữ liệu, biến, câu lệnh, mảng, chuỗi ... cấu trúc điều khiển trong java, phương thức, lớp....) - Các khái niệm liên quan tới lập trình hướng đối tượng - Các kiến thức về lập trình xử lý giao diện người dùng từ cơ bản tới nâng cao - Các kiến thức liên quan tới hệ quản trị cơ sở dữ liệu - Cách cấu hình và kết nối dữ liệu - Cách thức truy vấn và tương tác dữ liệu - Kỹ thuật JPA để nâng cao hiệu suất lập trình cơ sở dữ liệu

Yêu cầu của khóa học
 • - Máy tính, laptop cấu hình ổn định. Cấu hình tối thiểu để các bạn có thể sử dụng các ứng dụng lập trình Android.

 • - RAM tối thiểu 2GB (càng nhiều càng tốt).

 • - Ổ cứng trống từ 10GB.

 • - Hệ điều hành Windows 64 bit (ưu tiên Win 10).

 • - Tinh thần đam mê học hỏi và kiên nhẫn. Khóa học có thời lượng rất dài. Vì vậy, để đạt được thành công, bạn phải cực kỳ kiên nhẫn. "Có công mài sắt, có ngày nên kim"!

Lợi ích từ khóa học
 • Có được kiến thức toàn diện về ngôn ngữ lập trình Java

 • Có thể lập trình quản lý cơ sở dữ liệu

 • Viết được phần mềm quản lý (liên quan đến cơ sở dữ liệu) cho khách hàng

 • Dễ dàng tiến tới lập trình trên Android

Đối tượng mục tiêu
 • Bất cứ ai muốn học lập trình với Java

 • Những người chưa biết gì, yêu thích lĩnh vực lập trình Java

 • Sinh viên không học CNTT muốn tìm cơ hội việc làm khác trong lĩnh vực công nghệ thông tin

Giáo trình
Bài số 1
Giới thiêu về khóa học
16:36
Bài số 2
Giới thiệu ngôn ngữ lập trình java và các cơ sở dữ liệu phổ biến
07:00
Bài số 3
Cài đặt môi trường
14:49
Bài số 4
Tổng quan về Java, kiểu dữ liệu,Biến
21:08
Bài số 5
Các cấu trúc điều kiện, các cấu trúc lặp.
29:47
Bài số 6
Làm việc với String (chuỗi), Array (mảng)
43:58
Bài số 7
Làm với Collection (tập hợp)
27:52
Bài số 8
Các thư viện quan trọng thường dùng trong Java/Android
43:51
Bài số 9
Xây dựng các lớp (Class) các thành phần của lớp
01:12:15
Bài số 10
Xây dựng các lớp kế thừa trong java
57:59
Bài số 11
Đa tiến trình (Multi Thread)
22:10
Bài số 12
Bẫy lỗi ngoại lệ (Exception)
21:36
Bài số 13
Làm việc với hệ thống file: Tạo File, Đọc/ghi File
46:56
Bài số 14
Project thực tế - Xây dựng phần mềm quản lý khách hàng
46:26
Bài số 15
Giới thiệu gói Swing, lớp JFrame,Jpanel
19:13
Bài số 16
Các loại Layout Manager quan trọng thường dùng
31:07
Bài số 17
JLabel, JTextField, JButton - Các kỹ thuật gán sự kiện
41:39
Bài số 18
Cách tạo Border, Border Title - JTextArea, JScrollPane - JCheckBox, JradioButton, ButtonGroup
53:35
Bài số 19
JCombobox, JList (demo trên dữ liệu cơ sở và đối tượng)
24:12
Bài số 20
Project thực tế - Quản lý sinh viên
01:03:47
Bài số 21
Split Panes, Jtable
33:54
Bài số 22
JTree
17:26
Bài số 23
JMenuBar - ContextMenu - JToolbar
38:00
Bài số 24
JTabbedPane
09:50
Bài số 25
Các loại Dialog thường dùng JoptionPane, JFileChooser...
30:44
Bài số 26
Project thực tế - Quản lý khách hàng
41:14
Bài số 27
Giới thiệu về Microsoft Access
11:45
Bài số 28
Cách kết nối Microsoft Access bằng "ucanaccess"
13:58
Bài số 29
Sử dụng "Statement" để truy vấn dữ liệu trong Microsoft Access
18:12
Bài số 30
Sử dụng "Statement" để thêm mới dữ liệu trong Microsoft Access
14:55
Bài số 31
Sử dụng "Statement" để thay đổi dữ liệu trong Microsoft Access
16:04
Bài số 32
Sử dụng "Statement" để xóa bỏ dữ liệu trong Microsoft Access
26:03
Bài số 33
Sử dụng "PreparedStatement" để truy vấn dữ liệu trong Microsoft Access
25:35
Bài số 34
Sử dụng "PreparedStatement" để thêm mới dữ liệu trong Microsoft Access
11:21
Bài số 35
Sử dụng "PreparedStatement" để thay đổi dữ liệu trong Microsoft Access
08:39
Bài số 36
Sử dụng "PreparedStatement" để xóa bỏ dữ liệu trong Microsoft Access
16:52
Bài số 37
Project thực tế - Quản lý công văn
01:30:20
Bài số 38
Giới thiệu về hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server
49:59
Bài số 39
Cách kết nối Microsoft SQL Server bằng SqlJDBC
17:53
Bài số 40
Sử dụng "Statement" để truy vấn dữ liệu trong Microsoft SQL Server
36:30
Bài số 41
Sử dụng "Statement" để thêm mới dữ liệu trong Microsoft SQL Server
15:28
Bài số 42
Sử dụng "Statement" để thay đổi dữ liệu trong Microsoft SQL Server
18:59
Bài số 43
Sử dụng "Statement" để xóa bỏ dữ liệu trong Microsoft SQL Server
09:22
Bài số 44
Sử dụng "PreparedStatement" để truy vấn dữ liệu trong Microsoft SQL Server
32:25
Bài số 45
Sử dụng "PreparedStatement" để thêm mới dữ liệu trong Microsoft SQL Server
08:11
Bài số 46
Sử dụng "PreparedStatement" để thay đổi dữ liệu trong Microsoft SQL Server
18:59
Bài số 47
Sử dụng "PreparedStatement" để xóa bỏ dữ liệu trong Microsoft SQL Server
20:36
Bài số 48
Sử dụng CallableStatement để truy suất Store Procedure trong Microsoft SQL Server
25:14
Bài số 49
Project thực tế - Quản lý sản phẩm
01:13:02
Bài số 50
Giới thiệu về hệ quản trị cơ sở dữ liệu MysQL
19:55
Bài số 51
Cách kết nối MySQL bằng MySql JDBC
17:44
Bài số 52
Sử dụng Statement để truy vấn dữ liệu trong MySql
16:21
Bài số 53
Sử dụng Statement để thêm mới dữ liệu trong MySql
24:41
Bài số 54
Sử dụng Statement để thay đổi dữ liệu trong MySql
18:36
Bài số 55
Sử dụng Statement để xóa bỏ dữ liệu trong MySql
15:02
Bài số 56
Sử dụng PreparedStatement để truy vấn dữ liệu trong MySql
20:56
Bài số 57
Sử dụng PreparedStatement để thêm mới dữ liệu trong MySql
17:47
Bài số 58
Sử dụng PreparedStatement để thay đổi dữ liệu trong MySql
10:15
Bài số 59
Sử dụng PreparedStatement để xóa bỏ dữ liệu trong MySql
17:16
Bài số 60
Project thực tế - Quản lý sách
01:16:54
Bài số 61
Giới thiệu về hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle
21:36
Bài số 62
Cách kết nối Oracle bằng oJDBC7
12:46
Bài số 63
Sử dụng Statement để truy vấn dữ liệu trong Oracle
18:42
Bài số 64
Sử dụng Statement để thêm mới dữ liệu trong Oracle
23:13
Bài số 65
Sử dụng Statement để thay đổi dữ liệu trong Oracle
25:20
Bài số 66
Sử dụng Statement để xóa bỏ dữ liệu trong Oracle
14:21
Bài số 67
Sử dụng PreparedStatement để truy vấn dữ liệu trong Oracle
34:08
Bài số 68
Sử dụng PreparedStatement để thêm mới dữ liệu trong Oracle
30:35
Bài số 69
Sử dụng PreparedStatement để thay đổi dữ liệu trong Oracle
17:47
Bài số 70
Sử dụng PreparedStatement để xóa bỏ dữ liệu trong Oracle
14:04
Bài số 71
Project thực tế - Quản lý sinh viên
01:50:36
Bài số 72
Giới thiệu JPA(Java Persistence API)
12:53
Bài số 73
Triển khai dự án quản lý Khách hàng bằng Hibernate - JPA (trên hệ cơ sở dữ liệu SQL Server)
45:33
Bài số 74
Cách cài đặt plug in Windowbuilder Pro cho Eclipse
07:31
Bài số 75
Cách sử dụng gói Windowbuilder Pro Eclipse
11:36
Bài số 76
Kết xuất dự án ra file jar
08:10
Tiểu sử tác giả
Avatar hahahahth
Trần Duy Thanh
Nghề nghiệp: Thạc sĩ Khoa học Máy tính Đại Học Quốc Gia TP.HCM, Đại Học Công Nghệ Thông Tin
Về Sư Phạm:
Tham gia giảng dạy từ năm 2009, Thầy Trần Duy Thanh hiện là Thạc sĩ Khoa học Máy tính của các trường đại học lớn TP.HCM:
1) Đại Học Công Nghiệp TP.HCM
2) Đại Học Công Nghệ Đồng Nai (Trưởng Bộ môn Công nghệ Phần mềm)
3) Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TP.HCM - Trung Tâm Tin Học
4) Đại Học Kinh Tế - Luật
Ngoài công việc giảng dạy, Thầy Trần Duy Thanh còn năm giữ các chức vụ quan trọng và tham gia các dự án lớn của Doanh Nghiệp từ năm 2005, cụ thể:
- Nắm giữ chức vụ Giám đốc Chiến lược công ty Cổ Phần Hưng Gia Sài Gòn (từ 2014 đến 7/2016)
- Thầy Trần Duy Thanh còn đảm nhận vị trí Kỹ sư phần mềm (System Profiling) và tham gia nhiều dự án lớn của Công ty KIC (http://kicthermal.com).
Từ năm 2013 đến năm 2015, thầy Trần Duy Thanh tham gia làm Dự án khoa học cấp Đại Học Quốc Gia mang tên "Xây dựng hệ thống phân tích mạng xã hội theo chủ đề và ứng dụng vào mạng xã hội trong trường Đại học", mã số B2013-26-02. Dự án được xếp loại tốt, nghiệm thu vào ngày 10 tháng 12 năm 2015.
Đánh giá
4.8
Avatar 87cb35c123fe2ae0f47eb6cb3726c3563a36807557a5c23801092e336e5b2e57
Lê Văn Long - 11 tháng trước
Đánh giá khóa học
Em xin cảm ơn thầy đã làm ra khóa học rất bổ ích ạ. Em mới học xong 2 chương đầu thấy rất hay, thầy dạy dễ hiểu nhanh hơn khi xem trên youtube hay tự đọc sách, thầy cũng vui tính nữa. Em sẽ rủ thêm các bạn đăng kí mua khóa học ủng hộ thầy. Chúc thầy mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn và em sẽ chờ nhiều khóa học bổ ích trong thời gian tới của thầy. Cảm ơn thầy!