Hacker mũ trắng và bảo mật thông tin

Xuất bản ngày: 18/04/2017
4.0 (4 đánh giá) - 3647 người đã xem
Giảng dạy bởi Trung tâm ATHENA
Hacking 2915651k

999,000đ

Số lượng bài giảng
Thời lượng video
87
13h15p

Mô tả về khóa học

Hacker mũ trắng và bảo mật thông tin

Bảo mật mạng đã trở thành một yếu tố vô cùng quan trọng trong tất cả các tổ chức và trong các họat động kinh doanh. Việc mất cắp dữ liệu, giảm hiệu suất công việc và giảm lợi nhuận đã trở thành nỗi lo cho các chủ doanh nghiệp mà nguyên nhân chính là từ các lỗ hổng trong bảo mật thông tin. Các chuyên gia về công nghệ thông tin cần phải được huấn luyện để nhận thức một cách nghiêm túc về các nguy cơ này.

Khóa học này sẽ cung cấp những kiến thức mang tính thực hành chuyên sâu để bạn có thể bảo vệ hệ thống mạng của tổ chức mình tốt hơn nữa.

- Giúp học viên tìm hiểu kỹ năng hack website, sever, email, sms, facebook… biết cách tấn công và phòng thủ hack website, server…

- Xác định được nguyên nhân, những cách thức của kẻ tấn công xâm nhập dữ liệu hệ thống, mối nguy hiểm thường trực về an ninh máy tính của tổ chức doanh nghiệp.

- Khai thác lỗ hỏng bảo mật cho hệ thống mạng doanh nghiệp và gia cố bảo mật.

Yêu cầu của khóa học
  • - Học viên có máy tính kết nối Internet

  • - Học viên có kĩ năng sử dụng cơ bản máy trên hệ điều hành Window, Linux

Lợi ích từ khóa học
  • - Giúp học viên tìm hiểu kỹ năng hack website, sever, email, sms, facebook... biết cách tấn công và phòng thủ hack website, server...

  • - Xác định được nguyên nhân, những cách thức của kẻ tấn công xâm nhập dữ liệu hệ thống, mối nguy hiểm thường trực về an ninh máy tính của tổ chức doanh nghiệp.

  • - Khai thác lỗ hỏng bảo mật cho hệ thống mạng doanh nghiệp và gia cố bảo mật.

Đối tượng mục tiêu
  • - Khóa học này được xây dựng dành riêng cho những chuyên viên phụ trách an ninh mạng, các nhân viên kiểm toán, chuyên gia bảo mật, quản trị website

  • - Tất cả những ai có công việc liên quan đến cơ sở hạ tầng mạng

  • - Sinh viên quản trị mạng tại các ngân hàng, doanh nhiệp, cơ quan nhà nước

  • - Sinh viên công nghệ thông tin, quản trị mạng tại các trường đại học, cao đẳng.

  • - Những ai đam mê tìm hiểu công nghệ, mong muốn trở thành chuyên gia bảo mật chuyên nghiệp

Giáo trình
Bài số 1
Giới thiệu khóa học
01:03
Bài số 2
Giới thiệu tổng quan sơ đồ
03:27
Bài số 3
Thiết lập sơ đồ và thực hành cấu hình Kali Linux cơ bản (Phần 1)
05:14
Bài số 4
Thiết lập sơ đồ và thực hành cấu hình Kali Linux cơ bản (Phần 2)
09:24
Bài số 5
Thiết lập sơ đồ và thực hành cấu hình Kali Linux cơ bản (Phần 3)
07:40
Bài số 6
Thực hành thiết lập sơ đồ lab (Phần 1)
09:39
Bài số 7
Thực hành thiết lập sơ đồ lab (Phần 2)
09:50
Bài số 8
Hướng dẫn sử dụng VI/VIM
06:32
Bài số 9
Ví dụ kết nối các máy ảo
13:46
Bài số 10
Tổng kết chương
02:10
Bài số 11
Tổng quan thu thập thông tin
07:11
Bài số 12
Foot Printing - Thu thập thông tin từ Internet (Phần 1)
06:38
Bài số 13
Foot Printing - Thu thập thông tin từ Internet (Phần 2)
09:50
Bài số 14
Foot Printing - Thu thập thông tin từ Internet (Phần 3)
08:53
Bài số 15
Scan xác định các thông số hệ thống (Phần 1)
19:53
Bài số 16
Scan xác định các thông số hệ thống (Phần 2)
08:34
Bài số 17
Hping Scanning (Phần 1)
08:08
Bài số 18
Hping Scanning (Phần 2)
08:40
Bài số 19
Nmap - Script - Scanning (Phần 1)
07:48
Bài số 20
Nmap - Script - Scanning (Phần 2)
05:04
Bài số 21
Nssus Scan - Lỗi hệ điều hành và ứng dụng (Phần 1)
07:24
Bài số 22
Nssus Scan - Lỗi hệ điều hành và ứng dụng (Phần 2)
06:13
Bài số 23
Enumeration - Email (Phần 1)
07:38
Bài số 24
Enumeration - Email (Phần 2)
08:26
Bài số 25
Enumeration - SNMP (Phần 1)
09:45
Bài số 26
Enumeration - SNMP (Phần 2)
05:22
Bài số 27
Enumeration - User - Group (Phần 1)
09:39
Bài số 28
Enumeration - User - Group (Phần 2)
13:08
Bài số 29
Tổng kết chương
02:42
Bài số 30
Tổng quan System Hacking
07:31
Bài số 31
Password Attack
19:38
Bài số 32
Password Attack Cround
09:55
Bài số 33
Khai thác mã lỗi MS08-067 (Phần 1)
05:55
Bài số 34
Khai thác mã lỗi MS08-067 (Phần 2)
08:47
Bài số 35
System Hacking khai thác mã lỗi MS10-046 (Phần 1)
09:39
Bài số 36
System Hacking khai thác mã lỗi MS10-046 (Phần 2)
05:13
Bài số 37
System Hacking khai thác mã lỗi MS14-017 (Phần 1)
07:43
Bài số 38
System Hacking khai thác mã lỗi MS14-017 (Phần 2)
08:33
Bài số 39
Tổng kết chương
03:03
Bài số 40
Tổng quan Trojan Backdoor
05:43
Bài số 41
Trojan Backdoor Netcat (Phần 1)
16:39
Bài số 42
Trojan Backdoor Netcat (Phần 2)
08:04
Bài số 43
Trojan Backdoor Netcat (Phần 3)
14:04
Bài số 44
Trojan Backdoor MSFVENOM (Phần 1)
11:56
Bài số 45
Trojan Backdoor MSFVENOM (Phần 2)
09:13
Bài số 46
Trojan Backdoor ShellCodeEXec (Phần 1)
09:57
Bài số 47
Trojan Backdoor ShellCodeEXec (Phần 2)
10:06
Bài số 48
Trojan Backdoor ShellCodeEXec (Phần 3)
09:13
Bài số 49
Tổng kết chương
05:06
Bài số 50
Sniffer Clear Text Password (Phần 1)
15:00
Bài số 51
Sniffer Clear Text Password (Phần 2)
14:29
Bài số 52
Sniffer Clear Text Password (Phần 3)
06:08
Bài số 53
Sniffer DHCP (Phần 1)
08:56
Bài số 54
Sniffer DHCP (Phần 2)
08:20
Bài số 55
Sniffer MD5 Password (Phần 1)
04:27
Bài số 56
Sniffer MD5 Password (Phần 2)
06:26
Bài số 57
Sniffer SSLSTrip (Phần 1)
05:57
Bài số 58
Sniffer SSLSTrip (Phần 2)
06:58
Bài số 59
Hướng dẫn sử dụng BurSuite Cơ bản
08:59
Bài số 60
Error Base SQL Injection (Phần 1)
07:38
Bài số 61
Error Base SQL Injection (Phần 2)
07:43
Bài số 62
Error Base SQL Injection (Phần 3)
10:25
Bài số 63
Blind SQL Injection Boolean (Phần 1)
08:42
Bài số 64
Blind SQL Injection Boolean (Phần 2)
05:21
Bài số 65
Blind SQL Injection Boolean (Phần 3)
07:26
Bài số 66
Cross Site Scripting (Phần 1)
09:27
Bài số 67
Cross Site Scripting (Phần 2)
09:08
Bài số 68
Cross Site Scripting (Phần 3)
05:20
Bài số 69
Upload (Phần 1)
09:43
Bài số 70
Upload (Phần 2)
09:16
Bài số 71
Tổng quan chương
04:45
Bài số 72
Thiết lập mode monitor cho card mạng wifi
09:22
Bài số 73
Crack wireles wep key
13:33
Bài số 74
Tấn công wifi WPA Key
19:08
Bài số 75
Thiết lập web server IIS Asp.net MSSQL (Phần 1)
06:45
Bài số 76
Thiết lập web server IIS Asp.net MSSQL (Phần 2)
17:14
Bài số 77
Thiết lập web server IIS Asp.net MSSQL (Phần 3)
01:51
Bài số 78
Thiết lập web server IIS Asp.net MSSQL (Phần 4)
04:00
Bài số 79
Thiết lập web server IIS Asp.net MSSQL (Phần 5)
15:16
Bài số 80
Thiết lập web server IIS Asp.net MSSQL: Thực hành (Phần 1)
02:25
Bài số 81
Thiết lập web server IIS Asp.net MSSQL: Thực hành (Phần 2)
07:09
Bài số 82
Mã hóa nội dung email
21:33
Bài số 83
Thiết lập sơ đồ
15:32
Bài số 84
ICMPSH BACKDOOR
14:49
Bài số 85
SSH TCP PORT FORWARDING
11:02
Bài số 86
STUNNEL
21:40
Bài số 87
SSH HONEYPOT
17:36
Tiểu sử tác giả
Trung tâm ATHENA là đơn vị tư vấn – đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực Công nghệ thông tin (CNTT), Quản trị và An ninh mạng được thành lập từ năm 2004. Qua 13 năm hoạt động, Trung tâm ATHENA đã đào tạo và cung cấp nhân lực CNTT, Quản trị và An ninh mạng cho hàng ngàn Doanh nghiệp (đặc biệt là các doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, và dịch vụ).
Đánh giá
4.0