Four Corners Book 4

Xuất bản ngày: 14/06/2017
4.0 (0 đánh giá) - 202 người đã xem
Four corners slider1

699,000đ

Số lượng bài giảng
Thời lượng video
127
16h21p

Mô tả về khóa học

Four Corners Book 4

Khóa học sử dụng giáo trình Four Corners 4 của NXB Đại học Cambridge dành cho các đối tượng muốn cải thiện kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Anh trong cuộc sống hàng ngày. Nội dung các bài học có tích hợp 4 kỹ năng giúp người học làm giàu vốn từ, củng cố kiến thức ngữ pháp, biết thêm nhiều chức năng ngôn ngữ cần thiết để giao tiếp hiệu quả. Phần bài tập phong phú, đa dạng với những thông tin cập nhật.

Đây là khóa học onilne được giảng dạy dựa trên giáo trình FourCorners 4 của NXB Cambridge . Mỗi bộ sách có 12 Unit, trong mỗi Unit có 1 số dạy nghe và giáo viên cho nghe file recording lấy từ sách giáo trình.
Có các video được dàn dựng theo kiểu “đứng hình “ khoảng vài giây để giúp các bạn học viên khi gặp nội dung này “ Listen to the recording in your textbook" thì người học sẽ pause lại và mở sách ra, mở file nghe ra để nghe.

Mỗi video của khóa học đều được bám sát vào cấu trúc của bộ sách. Ví dụ như video 1 "Unit 1 Lesson A Part 1.mp4" khi học thì người học chỉ cần mở Unit 1, Lesson A của quyển sách FourCorners ra để học theo hướng dẫn của giáo viên.

Mỗi Lesson này chỉ có 2 trang trong sách giáo trình nên người học rất dễ theo dõi. Vì việc ghi số trang cụ thể vào phần hướng dẫn người học sẽ có 1 khó khăn khác: Những bộ sách ăn khách thường được phát hành ở nhiều bản khác nhau (do họ đưa thêm lời giới thiệu, chú giải v.v..) và số trang có thể không giống nhau dù nội dung hoàn toàn giống nhau.

Khóa học sử dụng giáo trình Four Corners 4 của NXB Đại học Cambridge dành cho các đối tượng muốn cải thiện kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Anh trong cuộc sống hàng ngày. Nội dung các bài học có tích hợp 4 kỹ năng giúp người học làm giàu vốn từ, củng cố kiến thức ngữ pháp, biết thêm nhiều chức năng ngôn ngữ cần thiết để giao tiếp hiệu quả. Phần bài tập phong phú, đa dạng với những thông tin cập nhật.

Đây là khóa học onilne được giảng dạy dựa trên giáo trình FourCorners 4 của NXB Cambridge . Mỗi bộ sách có 12 Unit, trong mỗi Unit có 1 số dạy nghe và giáo viên cho nghe file recording lấy từ sách giáo trình.
Có các video được dàn dựng theo kiểu “đứng hình “ khoảng vài giây để giúp các bạn học viên khi gặp nội dung này “ Listen to the recording in your textbook" thì người học sẽ pause lại và mở sách ra, mở file nghe ra để nghe.

Mỗi video của khóa học đều được bám sát vào cấu trúc của bộ sách. Ví dụ như video 1 "Unit 1 Lesson A Part 1.mp4" khi học thì người học chỉ cần mở Unit 1, Lesson A của quyển sách FourCorners ra để học theo hướng dẫn của giáo viên.

Mỗi Lesson này chỉ có 2 trang trong sách giáo trình nên người học rất dễ theo dõi. Vì việc ghi số trang cụ thể vào phần hướng dẫn người học sẽ có 1 khó khăn khác: Những bộ sách ăn khách thường được phát hành ở nhiều bản khác nhau (do họ đưa thêm lời giới thiệu, chú giải v.v..) và số trang có thể không giống nhau dù nội dung hoàn toàn giống nhau.

Trong thiết kế video của khóa học thì người học sẽ nghe trọn vẹn file nghe trong sách nên không cần ghi thời gian từ giây, phút bao nhiêu đến lúc nào thì học viên vẫn có thể bám sát được bài giảng.

Yêu cầu của khóa học
  • Có sách Four Corners 4

Lợi ích từ khóa học
  • Người học nâng cao khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh, đăng kí thi thi chứng chỉ B1/B2 theo khung đo lường năng lực ngoại ngữ chung do cơ quan khảo thí Đại học Cambridge và Hội đồng Châu Âu xây dựng (CEFR)

Đối tượng mục tiêu
  • Những người đi làm / sinh viên

Giáo trình
Bài số 1
The News - Lesson A - Part 1
08:00
Bài số 2
The News - Lesson A - Part 2
08:04
Bài số 3
The News - Lesson B - Part 1
09:49
Bài số 4
The News - Lesson B - Part 2
10:29
Bài số 5
The News - Lesson C - Part 1
05:32
Bài số 6
The News - Lesson C - Part 2
06:36
Bài số 7
The News - Lesson D - Part 1
08:16
Bài số 8
The News - Lesson D - Part 2
05:58
Bài số 9
Communication - Lesson A - Part 1
10:03
Bài số 10
Communication - Lesson A - Part 2
13:25
Bài số 11
Communication - Lesson B - Part 1
08:13
Bài số 12
Communication - Lesson B - Part 2
06:22
Bài số 13
Communication - Lesson C - Part 1
07:44
Bài số 14
Communication - Lesson C - Part 2
06:21
Bài số 15
Communication - Lesson C - Part 3
08:29
Bài số 16
Communication - Lesson D - Part 1
06:59
Bài số 17
Communication - Lesson D - Part 2
08:49
Bài số 18
Communication - Lesson D - Part 3
06:21
Bài số 19
Food - Lesson A - Part 1
10:04
Bài số 20
Food - Lesson A - Part 2
09:59
Bài số 21
Food - Lesson A - Part 3
08:04
Bài số 22
Food - Lesson B - Part 1
09:52
Bài số 23
Food - Lesson B - Part 2
09:37
Bài số 24
Food - Lesson C - Part 1
06:03
Bài số 25
Food - Lesson C - Part 2
05:55
Bài số 26
Food - Lesson D - Part 1
08:54
Bài số 27
Food - Lesson D - Part 2
08:22
Bài số 28
Behavior - Lesson A - Part 1
08:51
Bài số 29
Behavior - Lesson A - Part 2
03:05
Bài số 30
Behavior - Lesson A - Part 3
07:22
Bài số 31
Behavior - Lesson B - Part 1
09:26
Bài số 32
Behavior - Lesson B - Part 2
09:58
Bài số 33
Behavior - Lesson C - Part 1
09:48
Bài số 34
Behavior - Lesson C - Part 2
08:36
Bài số 35
Travel and Tourism - Lesson A - Part 1
09:41
Bài số 36
Travel and Tourism - Lesson A - Part 2
07:32
Bài số 37
Travel and Tourism - Lesson A - Part 3
09:56
Bài số 38
Travel and Tourism - Lesson A - Part 4
05:23
Bài số 39
Travel and Tourism - Lesson B - Part 1
09:38
Bài số 40
Travel and Tourism - Lesson B - Part 2
06:45
Bài số 41
Travel and Tourism - Lesson C - Part 1
10:06
Bài số 42
Travel and Tourism - Lesson C - Part 2
09:24
Bài số 43
Travel and Tourism - Lesson D - Part 1
08:32
Bài số 44
Travel and Tourism - Lesson D - Part 2
08:58
Bài số 45
The Way We Are - Lesson A - Part 1
08:33
Bài số 46
The Way We Are - Lesson A - Part 2
05:00
Bài số 47
The Way We Are - Lesson A - Part 3
04:14
Bài số 48
The Way We Are - Lesson A - Part 4
09:56
Bài số 49
The Way We Are - Lesson B - Part 1
08:48
Bài số 50
The Way We Are - Lesson B - Part 2
09:25
Bài số 51
The Way We Are - Lesson C - Part 1
08:43
Bài số 52
The Way We Are - Lesson C - Part 2
08:34
Bài số 53
The Way We Are - Lesson D - Part 1
08:41
Bài số 54
The Way We Are - Lesson D - Part 2
07:28
Bài số 55
The Way We Are - Lesson D - Part 3
07:36
Bài số 56
Invention - Lesson A - Part 1
06:04
Bài số 57
Invention - Lesson A - Part 2
08:36
Bài số 58
Invention - Lesson A - Part 3
05:51
Bài số 59
Invention - Lesson A - Part 4
08:49
Bài số 60
Invention - Lesson B - Part 1
09:29
Bài số 61
Invention - Lesson B - Part 2
07:42
Bài số 62
Invention - Lesson C - Part 1
07:13
Bài số 63
Invention - Lesson C - Part 2
06:56
Bài số 64
Invention - Lesson C - Part 3
06:37
Bài số 65
Invention - Lesson C - Part 4
07:42
Bài số 66
Invention - Lesson D - Part 1
06:24
Bài số 67
Invention - Lesson D - Part 2
05:30
Bài số 68
Invention - Lesson D - Part 3
03:33
Bài số 69
Invention - Lesson D - Part 4
07:13
Bài số 70
Lessons in Life - Lesson A - Part 1
05:03
Bài số 71
Lessons in Life - Lesson A - Part 2
05:14
Bài số 72
Lessons in Life - Lesson A - Part 3
04:55
Bài số 73
Lessons in Life - Lesson A - Part 4
05:30
Bài số 74
Lessons in Life - Lesson B - Part 1
09:51
Bài số 75
Lessons in Life - Lesson B - Part 2
08:41
Bài số 76
Lessons in Life - Lesson C - Part 1
06:15
Bài số 77
Lessons in Life - Lesson C - Part 2
07:26
Bài số 78
Lessons in Life - Lesson C - Part 3
05:05
Bài số 79
Lessons in Life - Lesson C - Part 4
06:30
Bài số 80
Lessons in Life - Lesson D - Part 1
08:57
Bài số 81
Lessons in Life - Lesson D - Part 2
06:07
Bài số 82
Lessons in Life - Lesson D - Part 3
08:02
Bài số 83
Everyday Explanation - Lesson A - Part 1
09:19
Bài số 84
Everyday Explanation - Lesson A - Part 2
04:48
Bài số 85
Everyday Explanation - Lesson A - Part 3
07:16
Bài số 86
Everyday Explanation - Lesson A - Part 4
07:29
Bài số 87
Everyday Explanation - Lesson B - Part 1
09:52
Bài số 88
Everyday Explanation - Lesson B - Part 2
09:55
Bài số 89
Everyday Explanation - Lesson C - Part 1
06:26
Bài số 90
Everyday Explanation - Lesson C - Part 2
07:08
Bài số 91
Everyday Explanation - Lesson C - Part 3
05:31
Bài số 92
Everyday Explanation - Lesson C - Part 4
06:39
Bài số 93
Everyday Explanation - Lesson D - Part 1
07:00
Bài số 94
Everyday Explanation - Lesson D - Part 2
09:52
Bài số 95
Perspectives - Lesson A - Part 1
09:08
Bài số 96
Perspectives - Lesson A - Part 2
03:32
Bài số 97
Perspectives - Lesson A - Part 3
07:41
Bài số 98
Perspectives - Lesson A - Part 4
05:46
Bài số 99
Perspectives - Lesson B - Part 1
09:03
Bài số 100
Perspectives - Lesson B - Part 2
07:16
Bài số 101
Perspectives - Lesson B - Part 3
09:24
Bài số 102
Perspectives - Lesson C - Part 1
05:28
Bài số 103
Perspectives - Lesson C - Part 2
06:09
Bài số 104
Perspectives - Lesson C - Part 3
06:49
Bài số 105
Perspectives - Lesson D - Part 1
08:14
Bài số 106
Perspectives - Lesson D - Part 2
04:57
Bài số 107
Perspectives - Lesson D - Part 3
09:55
Bài số 108
The Real World - Lesson A - Part 1
07:59
Bài số 109
The Real World - Lesson A - Part 2
03:21
Bài số 110
The Real World - Lesson A - Part 3
08:05
Bài số 111
The Real World - Lesson B - Part 1
09:44
Bài số 112
The Real World - Lesson B - Part 2
07:00
Bài số 113
The Real World - Lesson B - Part 3
09:17
Bài số 114
The Real World - Lesson C - Part 1
09:26
Bài số 115
The Real World - Lesson C - Part 2
09:54
Bài số 116
The Real World - Lesson D - Part 1
06:49
Bài số 117
The Real World - Lesson D - Part 2
05:51
Bài số 118
The Real World - Lesson D - Part 3
08:28
Bài số 119
The Real World - Lesson D - Part 4
05:08
Bài số 120
Finding Solutions - Lesson A - Part 1
08:34
Bài số 121
Finding Solutions - Lesson A - Part 2
09:30
Bài số 122
Finding Solutions - Lesson B - Part 1
09:25
Bài số 123
Finding Solutions - Lesson B - Part 2
06:53
Bài số 124
Finding Solutions - Lesson C - Part 1
08:19
Bài số 125
Finding Solutions - Lesson C - Part 2
08:20
Bài số 126
Finding Solutions - Lesson D - Part 1
08:55
Bài số 127
Finding Solutions - Lesson D - Part 2
08:38
Tiểu sử tác giả
Blueboard
Nhóm tác giả Đại Học Sư Phạm TP. HCM
Nghề nghiệp: Giảng viên Tiếng Anh
ThS. Nguyễn Thị Thu Vân
- Khoa Ngoại ngữ Đại học Sài Gòn
- Phó trưởng bộ môn Sư phạm Anh
- 14 năm kinh nghiệm giảng dạy Anh Ngữ
ThS. Lê Nguyễn Như Anh
- Khoa Tiếng Anh Đại học Sư phạm TP.HCM
- 5 năm kinh nghiệm giảng dạy Anh Ngữ
ThS. Bùi Thị Phương Thảo
- Khoa Tiếng Anh Đại học Sư phạm TP.HCM
- 5 năm kinh nghiệm giảng dạy Anh Ngữ
ThS. Đào Thị Minh Thư
- Khoa Tiếng Anh Đại học Sư phạm TP.HCM
- 3 năm kinh nghiệm giảng dạy Anh Ngữ
Đánh giá
4.0